(Zjavenie v Garabandale) je to najkrajší príbeh ľudstva od narodenia Ježiša Krista.

Je to akoby druhý život svätej Panny na zemi a ani nenájdeme slová, aby sme sa jej za to mohli poďakovať.“

(pp.Pavol VI. / Rím r.1966)

Novinky

Február 2018 v kinách: "Len Boh vie" - zjavenie v Garabandale

28.02.2018 14:16
gloria.tv/article/7PeVrFfhtchm3CBwfgURKP6vx

31. Máj – Deň Matky všetkých národov

30.05.2012 16:32
  31. Máj – Deň Matky všetkých národov Drahí bratia a sestry v Božej Rodine. Pokoj Vám.   Blíži sa Deň Matky všetkých národov, kedy si pripomenieme zjavenie Panny Márie v Amsterdame a zároveň spomenieme na jej posolstvá, v ktorých nás vyzýva k modlitbe...

SPOLUVYKUPITEĽKA (Panna Mária) v učení pápežov

30.05.2012 16:26
  SPOLUVYKUPITEĽKA (Panna Mária) v učení pápežov https://www.youtube.com/watch?v=2y8ZnrNd7uE&feature=related   Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : „Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

pp.Benedikt XVI. a viz.Vassula Ryden

Blog - články

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

 

(pp.bl.Ján Pavol II prijíma knihu posolstiev Vassuly Ryden)

 

"Srdečně zdravím zde přítomné, hovořící španělsky ,

zvláště zástupce Kongregace sv.Terezy od Ježíše a

MODLITEBNÍ SKUPINY OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU.

Všem jim přeju, aby milostivé léto pomohlo obnovit jejich křesťanské sliby,

a tak se stali svědectvím Jeho milosti ve světě.

Udílím vám a těm kteří jsou vám drazí Apoštolské požehnání."

(pp.bl.Ján Pavol II. / 1996)

https://www.tlig.cz/Jan%20Pavel.html

 

viz.Vassula Ryden a viz.Conchita z Garabandalu

 

Ako sa pripraviť na Veľké VAROVANIE-ZÁZRAK-TREST a príchod Ježiša Krista ?

velke Varovani

boortonkyn | 29.04.2013

modlitbou,modlitbou,modlitbou.modlitbou sv.ruzence.

Pridať nový príspevok

pp.Pavol VI. a Mária C.Saraco so spol. sv.Michala z Garabandalu

 

pp.bl.Ján Pavol II. a viz.Mária- loli z Garabandalu

Dňa 8. marca 1962 dostala Conchita v Garabandale nepodpísaný list z Talianska,

v ktorom pisateľ oslovil vizionárky zo San Sebastian de Garabandal.

Ubezpečuje v ňom dievčatá, že zjavenia Svätej Panny sú skutočne pravé a konči list týmito slovami:

„Dávam vám dobrú radu:

Modlite sa a hovorte aj druhým, aby to robili, pretože ľudstvo stojí nad strmou priepasťou.

Neverí sa vám, ani vašim rozhovorom s Máriou. Svet uverí až keď bude neskoro“.

Conchita sa pri najbližšom zjavení pýtala Panny Márie, kto je odosielateľom listu a dostala odpoveď:

„Ten list písal páter Pio.“

Panna Mária udala aj presnú adresu, aby Conchita mohla kapucínovi odpovedať. A to aj urobila.

 

Vizionárky v Garabandale

viz.Vassula Ryden a pp.bl.Ján Pavol II.

viz.Vassula Ryden a viz.Myrna Nazzoure z Damašku

 

viz.Myrna Nazzoure v Litmanovej

  

Sv.Matka Tereza s viz. z Garabandalu